ad

EĞİTİM YÖNTEMİMİZ

EĞİTİM YÖNTEMİMİZ (FİRMA İÇİ EĞİTİMLER İÇİN)


I. EĞİTİMDEN ÖNCE

İnceleme ve Durum Değerlendirme

Bu aşamada kuruluş eğitim öncesi incelenerek değerlendirilir;

Eğitimden beklentiler ve ihtiyaçlar

Mevcut ve olası problemler

Var olan Çözüm Şartları

Çalışanların Katılımcı özellikleri

hakkına ön bilgi ve görüşler firmada incelenir, ilgili kişilerle görüşülerek derlenir ve değerlendirilir.


II. EĞİTİM SIRASINDA

Etkin – Doyurucu – Katılımcı Eğitim

Eğitim ile ilgili konular ve bilgi sunumu (GİYE)

Yaşanmış örnek vak’alar ve çözüm önerileri

Tartışma, sunuş ve sonuçlar

Uygun sayıda ve profilde katılımcılar

Uygun vaka sayısı ve katılımcı eğitim yaklaşımı

Eğitimden bir hafta sonrasına bireysel vaka çözümü değerlendirmesi


III. EĞİTİMDEN SONRA

Performans – Değişimi Değerlendirme

Eğitimden bir hafta sonra firma ziyaret edilir. Ziyaret sırasında;

Vakaların değerlendirmesi, bilgilerin performans sonuçlarını ve değişimi değerlendirme

Bireysel ve grup olarak görüşme ve değerlendirme toplantıları yapılır.

Katılımcılara belge verilir.

Değerlendirme sonuçları rapor halinde yönetime sunulur.

Ziyaretci Sayımız: